Pošta | Tlač

Poštová označovacia technika zahŕňa celý rad postupov a technológií, ktoré sú používané na označovanie a zasielanie poštovej korešpondencie. Jedným z najzákladnejších krokov je tlačenie obálok v farbách CMYK, ktoré umožňuje tlačiť širokú škálu farieb a tónov, vrátane bielej a priehľadnej.

Okrem toho sa často používajú aj uzatvárateľné obálky, ktoré poskytujú väčšiu bezpečnosť a súkromie pri prenose citlivých informácií. Známky a štítky sa používajú na označenie adresy príjemcu a uľahčenie doručovania, pričom sa často aplikujú aj obojstranné lepiace prúžky, ktoré umožňujú jednoduché a bezproblémové uzatváranie a manipulovanie s obálkou.

Výrobcovia poštových označovacích technológií ponúkajú aj ďalšie doplnkové funkcie a možnosti, ako napríklad aplikáciu bezpečnostných prvkov alebo rôznych typov ochranných fólií. V konečnom dôsledku však ide o to, aby bola korešpondencia zaslaná bezpečne, efektívne a v súlade s poštovými predpismi.

Filter