Označovanie hliníkových vreciek

Označovanie hliníkových vreciek

Výzvou tejto aplikácie bolo oddelenie a preprava flexibilných hliníkových vrecúšok.

Riešením bol upravený trecí podávač a sací dopravníkový pás s niekoľkými sacími kanálmi.

Je vytlačený systémom označovania HP.