Priemysel | Balenie

Výroba skladacích kartónov a ich označovanie je dôležitým procesom v obalovom priemysle, ktorý zahŕňa rôzne kroky a technológie. Tento proces zahŕňa vytvorenie a následné označenie skladacích kartónov, ktoré môžu byť použité na rôzne účely, ako napríklad balenie produktov alebo poštové zasielanie.

V súvislosti s plnením a uzatváraním obalov sa vyrábajú kartóny, ktoré sú vhodné pre rôzne typy produktov a ich ochranu. Po ich výrobe sa v kartónoch vytvárajú vhodné priestory pre produkty a kartóny sa uzatvárajú pomocou rôznych druhov lepiacich prúžkov, ktoré zabezpečujú bezpečné a spoľahlivé uzatvorenie obalu.

Pri tlači v CMYK na kartón, kov, plast, drevo sa používajú špeciálne tlačové stroje, ktoré umožňujú tlačiť na rôzne povrchy s vysokou kvalitou a presnosťou. Tento proces zahŕňa tlačenie v rôznych farbách a tónoch, vrátane CMYK, ktoré sú bežne používané v tlači a taktiež umožňuje vytvoriť rôzne dizajny a vzory.

Dávkovanie obojstranných lepiacich prúžkov je dôležitým procesom pri výrobe obalov a kartónov. Tento proces zabezpečuje, že lepiace prúžky sú aplikované presne tam, kde majú byť a v správnom množstve. To zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné uzatvorenie obalu.

Postavenie a zhromaždenie výrobkov sú ďalšie kroky, ktoré sa vykonávajú počas výroby obalov a kartónov. Tento proces zahŕňa zhromaždenie výrobkov a ich umiestnenie do správnych kartónov a obalov. V konečnom dôsledku ide o to, aby boli výrobky bezpečne a spoľahlivo uložené a aby boli všetky kroky výroby vykonané v súlade s požiadavkami a štandardmi.

Filter