Výroba skladacích kartónov a ich označovanie.
Plnenie a uzatváranie obalov.
Tlač v CMYK na kartón, kov, plast, drevo
Dávkovanie obojstranných lepiacich prúžkov
Postavenie, zhromaždenie výrobkov
a ešte oveľa viac.