Naše dopravné systémy môžu byť vybavené všetkými značiacimi zariadeniami a umožňujú označovanie výrobkov s variabilnými údajmi, ako sú napr. po sebe nasledujúce číslovanie, čiarové kódy atď.

Filter