CodeRevo-X

CodeRevo-X

Od teraz ponúkame kontinuálny inkjet systém s integrovanou osou!

So zariadením CodeRevo-X môžu byť výrobky počas státia označené bez kontaktu. Mnohé výrobné prevádzky sú prevádzkované prerušovane, pretože pre jednotlivé kroky procesu sa vyžaduje zastavenie. V týchto aplikáciách je často ťažké aplikovať označovanie v krátkych fázach dodávania so silným zrýchlením a spomalením, aby kvalita značenia by bola dostatočná. CodeRevo-X je prvý kontinuálny atramentový systém, ktorý obsahuje systém tlačových hláv, ktorý poskytuje kompaktné a cenovo výhodné riešenie tejto potreby.

Share this post