Markiersystem MS1000


Systém značenia MS1000 bol vyvinutý na prakticky všetky povrchy a materiály pre bezkontaktné aplikácie farebných pixelov. Systém sa skladá z riadiacej jednotky a označovacieho  atramentového systému a umožňuje označovanie výrobkov s atramentom rôznych farieb a charakteristík. K charakterizácii produktov sa môžu nachádzať v pokoji alebo v pohybe. Okrem farieb možno prispôsobiť systém značenia MS1000 na druhy s nízkou viskozitou, sa  média rozdeľujú a aplikujú selektívne.