Čo je priemyselné značenie výrobkov a prečo je dôležité?

Priemyselné značenie výrobkov je proces označovania výrobkov pomocou rôznych technológií, ako sú tlač, gravírovanie, laserové značenie atď. Táto technika sa používa na identifikáciu, sledovanie a zabezpečenie kvality výrobkov. Je dôležitá pre výrobcov, aby dodržiavali zákony a predpisy, a pre zákazníkov, aby mohli identifikovať a sledovať výrobky.