Aká je záručná doba na tovar?

Záručná doba na tovar je dva roky od predaja, pokiaľ sa viditeľne od výrobcu neudáva inak. Na vvbrané produkty sa vzťahuje záruka od dňa inštalácie odborným certifikovaným technikom, najneskôr však 30 dní do zakúpenia.